Disclaimer

Kitchen Artwoods (Kamer van Koophandel: 63761599), verleent u hierbij toegang tot www.kitchenartwood.nl en www.kitchenartwood.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Kitchen Artwoods behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of inhoud te verwijderen zonder daarover aan u mededelingen te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

kitchen Artwoods spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg an aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden producten worden afgebeeld. Kitchen Artwoods biedt deze aan zonder enige vorm van garantie of aanspraak op exacte conformiteit aan de afbeeldingen. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kitchen Artwoods.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Kitchen Artwoods. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kitchen Artwoods nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende onze producten en informatie op de Website liggen bij Kitchen Artwoods.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de producten en informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kitchen Artwoods, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in de regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht), tenzij bij specifieke producten, materialen of infomatie anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan wijzigen in de tijd.